Uplinjevalni kotel UKP SMART
Klimatske naprave Daikin
Toplotne črpalke za novogradnje
Klimatske naprave Daikin
Klimatske naprave Daikin
Uplinjevalni kotel UKP SMART
Uplinjevalni kotel UKP SMART
Uplinjevalni kotel na polena UKP SMART s pametnim nadzorom
Eko sklad subvencija za kotel UKP SMART

Možna pridobitev EKO SKLAD subvencije!

Uplinjevalni kotel UKP SMART
Uplinjevalni kotel na polena UKP SMART s pametnim nadzorom
Sanitarna toplotna črpalka
Toplotna črpalka za pripravo tople sanitarne vode DAIKIN

Varčna, zmogljiva in prilagodljiva

Toplotne črpalke za novogradnje
Toplotne črpalke DAIKIN ALTHERMA 3H HT

so izjemno varčen način uporabe obnovljivih virov energije, zato zanje država nudi privlačna nepovratna sredstva. Z vgradnjo toplotne črpalke lahko dosežemo tudi do 50 % znižanje stroškov ogrevanja.

Klimatske naprave
Klimatske naprave
DAIKIN

Osvežitev za VROČE poletne dni

Čistilci zraka Daikin
Čistilci zraka Daikin odstranijo več kot 99,9 % novega korona virusa (SARS-CoV-2)!

3-krat bolj čist, zdrav in svež zrak

Prezračevalni sistem GHOST
Zmeraj svež zrak in nižji stroški ogrevanja

Prezrači prostor v manj kot eni uri, preprečuje plesen in bakterije, možna pridobitev subvencije EKO SKLADA.

Varčno ogrevanje in hlajenje

Osnovni namen vsakega ogrevalnega ali hladilnega sistema je zagotavljanje želene temperature bivalnih prostorov. Razvoj gre v smeri združevanja obeh funkcij v enoten ogrevalno hladilni sistem, z velikim poudarkom na učinkoviti rabe energije. Uspešnost na področju varčne rabe energije določa višino stroškov, z katerimi moramo na področju ogrevanja in hlajenja objekta v prihodnosti računati. 

V Seltronu smo 30 let svojega dela in razvoja posvetili učinkovitim sistemom za varčno ogrevanje in hlajenje prostorov, izkušnje kažejo, da enoznačne rešitve za vse objekte ni. Zelo pomembno je, da pred investicijo pretehtamo različne možnosti in se odločimo na osnovi argumentov.

Kakšen sistem ogrevanja naj izberem ?

Za pravilno odločitev moramo upoštevati več dejavnikov kot so; starost in lega objekta, njegove gradbene karakteristike, možnost pridobitve nepovratnih sredstev EKO sklada, naše želje in nenazadnje višino sredstev s katerimi razpolagamo. Dostopnih je mnogo rešitev in vsaka izmed njih ima svoje prednosti.

Za lažjo odločitev smo vam pripravili pregled različnih sistemov varčnega ogrevanja, z opisom koristi in primernosti za različne objekte.

Ali lahko objekt ogrevamo in hladimo z enim sistemom ?

Temperature v Sloveniji iz leta v leto rastejo, s tem postajo toplejša tudi poletja. Trendi v načrtovanju sodobnih ogrevalno/hladilnih sistemov se gibajo v smeri zagotavljanja udobnih bivalnih pogojev skozi vse leto, neglede na klimatske pogoje. Tipični ogrevalni/hladilni sistem je povezava toplotne črpalke in ploskovnega ogrevanja ali hlajenja. Ploskovno ogrevanje/hlajenje je izvedba, pri kateri objekt ogrevamo ali hladimo z večjo ogrevalno/hladilno površino. Sem spadajo talno, stensko ali stropno ogrevanje ali hlajenje. V objektih, kjer ni možnosti vgradnje ploskovnega ogrevanja/hlajenja, se lahko odločimo za dva povsem ločena sistema, pri čemer z ogrevalnim sistemom objekt ogrevamo, lokalno s pomočjo klimatskih naprav pa hladimo. 

Ali Lahko Objekt Ogrevamo In Hladimo Z Enim Sistemom (1)
V Sloveniji so se uradne meteorološke meritve, za katere obstajajo zapisi, pričele v Ljubljani leta 1850. Poglejte si, kakšne temperaturne rekorde smo v tem času zabeležili.

Kakšne možnosti imamo pri hlajenju?

V primeru, da imate novogradnjo, potem je za vas zagotovo vredno razmisliti o ploskovnem ogrevanju/hlajenju. Način oddajanja toplote v prostor, je pri ploskovnem ogrevanju ( talno, stropno, stensko) bistveno drugačen, kot pri radiatorskem. Pomembno prednost talnega ogrevanja je večja ogrevalna površina, ki 50 do 80 % toplote oddaja s sevanjem. Pri tleh so temperature najvišje in proti stropu padajo. Temperaturni profil je po višini prostora najbližje idealnemu. Sistem podobno deluje tudi pri hlajenju.

V objektih kjer ploskovnega ogrevanja/hlajenja ni možno izvesti, izberemo klimatske naprave za hlajenje, v povezavi s klasičnim sistemom za ogrevanje.

Za lažjo odločitev smo vam pripravili pregled različnih sistemov hlajenja, z opisom koristi in primernosti za različne objekte.

Pomen regulatorja ogrevanja za varčno ogrevanje in hlajenje

Seltron regulatorji ogrevanja imajo tri osnovne funkcije in sicer skrbijo za varčno ogrevanje/hlajenje prostorov, segrevanje sanitarne vode in usklajeno delovanje celotnega ogrevalnega sistema. Če njihovo funkcijo poenostavimo lahko rečemo, da regulatorji ogrevanja skrbijo, da se v ogrevalna telesa dovaja takšna temperatura ogrevalne vode, ki pokrije toplotne izgube objekta in zagotavlja želeno temperaturo prostora. Sodobni regulatorji ogrevanja delujejo na podlagi spremljanja zunanje temperature in sestavljenih časovnih programov uporabnika.

SmartHome - nadzor ogrevanja

V dobi mobilnih naprav in splošno dostopnega interneta se vse več funkcij nadzora in upravljanja seli na naše pametne telefone in tablice. Sodobno ogrevanje sledi trendom in postaja eden izmed stebrov pametne hiše. Rešitev za oddaljeno upravljanje ogrevanja SeltronHome temelji na internetnem dostopu v tako imenovan računalniški oblak, kjer se izvaja koordinacija in pretok podatkov med regulatorji in aplikacijami na mobilnih napravah uporabnikov. Uporabniki si s pomočjo oddaljenega upravljanja ogrevanja povečajo udobje in znižajo stroške ogrevanja.