Toplotna črpalka Voda Voda

Toplotna črpalka voda/voda 

Za toplotno črpalko voda/ voda potrebujete dostop do podtalne vode. Toplotna črpalka s pomočjo potopne črpalke sesa vodo iz vrtine in ji s pomočjo toplotnega izmenjevalca odvzame del toplote (3 – 4 °C), nato pa jo vrača nazaj v zemljo, kjer se ponovno ogreje.

Za vsak kW moči toplotne črpalke potrebujemo vsaj 0,23 m3/h pretoka podtalnice. Iz tega lahko zaključimo, da za 10 kW toplotno črpalko potrebujemo vodni vir, kapacitete vsaj 2,3 m3/h. Pred izvedbo vrtino morate pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

Toplotna črpalka Zemlja Voda

Toplotna črpalka zemlja/voda

Pri toplotni črpalki zemlja/voda toplotno energijo odvzemamo zemlji. Pomembno je, da talni kolektor na pravi globini in pravilno dimenzioniramo glede na potrebe vgrajene toplotne črpalke in da imamo za to dovolj veliko talno površino. Temperatura toplotnega vira (zemlje) se preko ogrevalne sezone minimalno spreminja, kar pomeni, da ne pride do

bistvenega znižanja ogrevalne moči. Toplotna črpalka lahko dosega visoko temperaturo ogrevalne vode (npr. 62 °C) preko cele ogrevalne sezone, zato je zelo primerna za radiatorsko ogrevanja prostorov. Pri nameščanju kolektorja so potrebni posegi v tla, priporočljivo je, da se za tovrstno investicijo odločimo preden dokončno uredimo okolico objekta.

Toplotna črpalka Zrak Voda

Toplotna črpalka zrak/voda

Toplotne črpalke zrak/voda izkoriščajo temperaturo zraka, zanjo ni potreben večji poseg v prostor, je cenejša od ostalih toplotnih črpalk in zato primerna za večino uporabnikov.

V Sloveniji se investitorji skoraj v 90 % odločajo za to izvedbo toplotne črpalke. Temperatura zraka je sicer nižja od ostalih virov in skozi sezono niha, zato so tudi izkoristki toplotne črpalke zrak/voda v primerjavi z ostalimi črpalkami nižji, vendar še vedno bistveno boljši kot pri ogrevanju z ostalih virih ogrevanja kot so olje, plin…

Delitev toplotnih črpalk glede na izvedbo

a.) Glede na vrsto ogrevanja:

  • toplotne črpalke za ogrevanje,
  • toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje,
  • toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode.

b.) Glede na tehnično:

  • split sistem,
  • monoblok.

c.) Glede na doseženo temperaturo ogrevalne vode:

  • nizko temperature,
  • visoko temperaturne.

S stališča investicije je najcenejša toplotna črpalka zrak/voda, sledijo ji toplotna črpalka voda/voda, nato zemlja/voda s horizontalnim kolektorjem. Investicijske stroške lahko zmanjšamo s pridobitvijo subvencije EKO sklada.

OBVESTILO

Servis Seltron bo zaprt od 27. 12. do 29. 12. 2023.
Vse nujne primere in vprašanja, ki bi se pojavila med našo odsotnostjo, bomo reševali takoj po ponovnem odprtju servisa, 3. januarja 2024.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Delovni čas trgovine Seltron na dan 30. 12. 2023.
  • od 7.00 do 12.00