Home Phone Email Scroll Top
Oljni Nizkotemperaturni Kotel SELTRON HB
Oljni nizkotemperaturni kotel HB

Izberite možnosti

Oljni nizkotemperaturni kotli SELTRON HB so primerni za ogrevanje starejših stavb in so hkrati odlična rešitev za zamenjavo starega dotrajanega kotla. Dovršena konstrukcija kotla in tovarniško priporočen, izpopolnjen in izjemno učinkovit modroplamenski gorilnik skrbi za optimalno in čisto zgorevanje kurilnega olja z visokim izkoristkom.