Home Phone Email Scroll Top

Kompaktni regulatorji ACD so namenjeni regulaciji konstantne temperature v cevovodu. Nastavitev regulatorja se vrši s pomočjo tipkovnice in grafičnega zaslona, ki služi tudi za prikaz izmerjenih temperatur in drugih podatkov.