Home Phone Email Scroll Top

Na spodnjih risbah je prikazana razlika delovanja med klasičnim plinskim in kondenzacijskim plinskim kotlom Daikin NDJ1. Kondenzacijska tehnologija zagotavlja 109-odstotno učinkovitost delovanja in posledično prhranek energije.

Klasični Kombinirani Kotli

93-odstotna učinkovitost

Klasični kombinirani kotli

Voda uhaja v dimnik v obliki pare, zato je latentna toplota vodne pare izgubljena.

109-odstotna učinkovitost

Kombinirani plinski kondenzacijski kotli

Dimni plini pridejo pred odvodom v dimnik v stik z povratkom ogrevalne vode, zaradi česar se sprosti latentna toplota pare.

Tehnologija predhodnega mešanja

Vgrajen je modulirani ventilator, ki zagotavlja popolno zmes zraka in goriva pred vstopom v gorilnik (mešalnik zraka/plina), ki poskrbi za najvišji izkoristek izgorevanja.

Kondenzacijska tehnologija

Pri zgorevanju enega m3 zemeljskega plina se skupaj z dimnimi plini sprosti 1,7 kg vodne pare, ki nosi latentno toploto. Namesto uhajanja skozi dimnik, vodna para prehaja v edinstveno zasnovani prenosnik toplote, ter ga ogreje s svojo latentno toploto.

Do kondenzacije pride, ko se vodni hlapi ohladijo pod temperaturo rosišča, nato pa se voda odvede skozi odtok. Kondenzacijska tehnologija optimalno izkorišča gorivo, kar zmanjša izpuste NOx in CO2 za manjši vpliv na okolje, in zmanjša stroške.

Daikin Kondenzacijski Plinski Kotel
Vgradnja kondenzacijskega plinskega kotlam Daikin NDJ1 v kuhinjo.