Politika zasebnosti

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Ta politika varstva osebnih podatkov ureja zbiranje, hrambo, uporabo in drugo obdelavo osebnih podatkov, ki jih podjetje Seltron d.o.o. zbira od vas, ko napravite spletni nakup preko portala B2B (b2b.seltron.si), ko pošljete povpraševanje preko spletne strani www.seltron.si, ko se naročite na e-novice, ko obiščete spletno stran www.seltron.eu ali spletno stran www.selizobrazevanja.com itd.

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Upravljavec osebnih podatkov je:
SELTRON družba za proizvodnjo, trgovino in posredništvo d.o.o.
Tržaška cesta 85 A, 2000 Maribor
Matična številka: 5347297000
Telefon: 02 671 96 00
E-pošta: info@seltron.si

Katere osebne podatke obdelujemo

 • osnovne kontaktne oziroma identifikacijske podatke (ime, priimek, telefonska številka, poštna številka, kraj, e-naslov, če ste pravna oseba in se prijavite v našo B2B trgovino pa tudi uporabniško ime in geslo ter ID za DDV);
 • podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (naslov za dostavo, podatki o plačilu, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.);
 • podatke o uporabi naših spletnih strani (IP-naslov, shranjene nastavitve, naročila na e-novice itd.) in podatke glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto).

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • pogodba – kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker se od nas želeli ponudbo;
 • zakonska obveznost – kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za izpolnitev zakonskih obveznosti (npr. izdaja in hramba računov v zakonsko predpisanem časovnem obdobju itd.);
 • privolitev – kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete (npr. za pošiljanje novic, prodajnih novosti, akcij in ugodnostih, sodelovanje v anketah itd.);
 • zakonit interes – kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes (npr. ko vam pošljemo e-pošto v primeru, da ste zapustili nakupovalno košarico na naši spletni strani brez dokončanja nakupa ali z namenom neposrednega trženja).

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;
 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
 • tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte, navadne pošte in SMS sporočil);
 • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
 • za statistične analize o prodaji našega blaga in o uporabi naših spletnih strani.

Seznam spletnih mest, ki jih upravlja upravljavec

Podjetje SELTRON d.o.o. upravlja naslednje spletne strani:

 • seltron.si (informativno prodajna spletna stran),
 • seltron.eu (informativno prodajna spletna stran),
 • b2b.seltron.si (informativno prodajna spletna stran),
 • seltronhome.com (informativno prodajna spletna stran),
 • selizobrazevanja.com (informativna spletna stran).

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem

Osnovne osebne podatke hranimo več čas, dokler imate status našega registriranega uporabnika na naših spletnih straneh.
Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.
Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.
Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 6 let od izpolnitve pogodbe (dobave blaga).
Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice ne posredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno in jih obdelujemo z vašim jasnim oz. izrecnim in nedvoumnim soglasjem. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne more prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo ne posredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.
Osebne podatke lahko pridobimo tudi iz javnih evidenc in drugih javno dostopnih virov.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven družbe Seltron), razen kadar je to nujno potrebno za nemoteno poslovanje. Posredovanje vaših osebnih podatkov tretjim je mogoče zgolj, kadar imajo ti z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • ponudniki storitev izvajanja montaže in servisa;
 • ponudniki storitev dostave blaga;
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;
 • ponudnik upravljanja odnosov s strankami CRM Intrix;
 • ponudnik poslovnega informacijskega sistema Pantheon;
 • ponudnik podpore poslovanju Sharepoint.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Posredovanje podatkov izven EU

Vaše osebne podatke lahko v nekaterih primerih posredujemo tudi v države, ki niso članice EU ali Evropskega gospodarskega prostora. Vendar bo vsako to vrstno posredovanje izvedeno le v primeru, da tudi ta država zagotavlja isto raven varstva osebnih podatkov, kot jo ima EU (tukaj imamo predvsem v mislih podatkovno arhiviranje na strežnikih v Švici) oziroma, da se dotični prejemnik s pogodbo zaveže k varovanju osebnih podatkov, kot to predvideva Evropska komisija.

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica.

Glede vaših osebnih podatkov imate pravico, da od nas kadarkoli, brezplačno, zahtevate:

 • potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
 • dostop do osebnih podatkov – brezplačno (ena kopija) vam posredujemo katere podatke zbiramo, za kateri namen, koliko časa in kdo se je z njimi seznanil;
 • popravek netočnih osebnih podatkov – na vašo zahtevo bomo popravili napačne ali dopolnili pomanjkljive osebne podatke;
 • omejitev obdelave – na vašo zahtevo bomo omejili obdelavo vaših podatkov, če oporekate točnosti podatkov ali če ste vložili ugovor ali če je obdelava nezakonita ali če obdelava ni več potrebna za upravljavca, temveč za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov;
 • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe) – brez nepotrebnega odlašanja bomo na vašo zahtevo izbrisali vse vaše osebne podatke, ki jih zbiramo, če: osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani; če ste preklicali privolitev, ki ste jo podali; če ste obdelavi ugovarjali; če so bili osebni podatki obdelani nezakonito; če nam tako naroča pravna obveznost;
 • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja,
 • pravico do prenosljivosti podatkov – imate pravico da od nas pridobite podatke, ki jih avtomatizirano obdelujemo in vam jih lahko posredujemo v strukturirani, ustaljeni in stojno čitljivi obliki;
 • pravico do ugovora obdelavi;
 • pravico da lahko privolitev kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Prav tako imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu – Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si), če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki (tudi preko maila) na kontakt, ki je naveden pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v roku 30 dni od prejema vaše zahteve.

Seznanitev delavcev z varovanjem osebnih podatkov

Podrobneje varstvo osebnih podatkov opredeljujemo v internem Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in Pravilniku, ki ureja tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov in drugimi internimi akti, s katerimi so zaposleni seznanjeni.

OBVESTILO

Servis Seltron bo zaprt od 27. 12. do 29. 12. 2023.
Vse nujne primere in vprašanja, ki bi se pojavila med našo odsotnostjo, bomo reševali takoj po ponovnem odprtju servisa, 3. januarja 2024.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Delovni čas trgovine Seltron na dan 30. 12. 2023.
 • od 7.00 do 12.00