Paket za namestitev aplikacij SeltronHome

Regulator, komunikacijski vmesnik in internetna povezava

Paket za namestitev

Regulator, komunikacijski vmesnik in internetna povezava

Namestitev Aplikacij Clausius in Kelvin
Družine regulatorjev, ki omogočajo oddaljen nadzor ogrevanja
Za oddaljen nadzor ogrevanja potrebujemo komunikacijski vmesnik GWD
Varovanje podatkov