Sončni kolektorji
Slider

Sončna energija – kako jo lahko koristimo?

Ploščati sončni kolektorji z absorberjem prekritim s selektivnim nanosom so trenutno po učinkovitosti in izkoristkih solarne energije v samem vrhu. Omogočajo do 95 % absorbcijo toplote, ob enem pa tak sistem daje dobre izkoristke sončne energije tudi v manj ugodnih razmerah. Razlike v kakovosti med posameznimi proizvodi se kažejo v zatesnitvi in izoliranosti kolektorja.

V Sloveniji imamo velik potencial za izrabo sončne energije, predvsem pa je sonce vsem dostopen neizčrpen naraven vir. Energija sonca je okolju prijazna in ne povzroča emisij škodljivih snovi. Z izkoriščanjem solarne energije lahko za ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje prostorov nadomestimo občutni delež porabe fosilnih goriv. Neposreden in neizčrpen vir sončne energije lahko izkoriščamo na dva načina:

  • s sončnimi kolektorji za pripravo tople vode in ogrevanje prostorov,
  • s sončnimi celicami za proizvodnjo električne energije.

Sončni kolektorji

Eden najenostavnejših načinov izkoriščanja sončne energije je postavitev sončnih zbiralnikov, ki jih imenujemo tudi sprejemniki sončne energije (SSE) ali sončni kolektorji. Z njimi ogrevamo sanitarno vodo ali dogrevamo objekt. Sončne kolektorje delimo v dve osnovni skupini in sicer ploščati in vakuumski. Vsaka izvedba ima svoje prednosti in slabosti. Ploščati kolektorji so še vedno prevladujoča izbira, saj so cenovno ugodnejši, poleg dobrih toplotnih izkoristkov jih odlikuje tudi zelo dobra odpornost na vremenske vplive in manjšo točo. Cevni vakuumski kolektorji so po drugi strani nekoliko dražji, vendar pa vodo zaradi vakuuma kot izolatorja segrejejo hitreje tudi v slabših vremenskih pogojih in prehodnem času.
Sončni Kolektorji

Delovanje solarnega sistema

Proces delovanja solarnega sistema s ploščatimi kolektorji lahko opišemo s tremi koraki:

  • sončna energija se v kolektorju absorbira preko posebne absorpcijske folije, ki prekriva cevni sistem z grelnim medijem,
  • medij se s pomočjo črpalke transportira v zalogovnik tople vode,
  • topla voda, ki prihaja iz solarnega sistema v zalogovnik, preko izmenjevalca segreva sanitarno vodo. V primeru, da za segrevanje sanitarne vode ne porabimo vse razpoložljive energije, se višek lahko uporabi tudi kot podpora ogrevanju.

Kakšna je učinkovitost ploščatih kolekotrjev?

Ploščati sončni kolektorji z absorberjem prekritim s selektivnim nanosom so trenutno po učinkovitosti in izkoristkih solarne energije v samem vrhu. Omogočajo do 95 % absorbcijo toplote, ob enem pa tak sistem daje dobre izkoristke sončne energije tudi v manj ugodnih razmerah. Razlike v kakovosti med posameznimi proizvodi se kažejo v zatesnitvi in izoliranosti kolektorja.

Solarni sistem potrebuje ustrezen regulator ogrevanja

Solarni sistem mora biti za optimalno in varno delovanje reguliran z regulatorjem ogrevanja. Regulator opravlja funkcijo nadzora nad prenosom toplote iz solarnega sistema v zalogovnik. V primeru, da je temperatura v kolektorjih višja kot v zalogovniku, vključi črpalko za pretok tople vode v zalogovnik. V primeru, da koristne temperature v kolektorjih ni, za segrevanje sanitarne vode uporabi drugi razpoložljiv toplotni vir ( kotel, grelec ali toplotno črpalko). Seltron regulatorji SGC opravljajo poleg opisanega tudi funkcijo zaščite kolekotrjev pred pregrevanjem ali zamrznitvijo.

Izdelki

Solarni sistemi
Ploskovni sončni koletorji

Ploskovni kolektorji TS

Ploskovni sončni kolektorji imajo na področju uporabe sončne energije najdaljšo tradicijo in...

Solarni sistem, solarni set

Solarni sistem SRS

Različne izvedbe solarnega sistema SRS omogočajo ekonomičen in ekološko prijazen način ogrevanja...

Nasveti

Solarni sistem
Zalogovniki Toplote Seltron

Vgradnja tipala v solarne kolektorje

Novejši solarni kolektorji so že opremljeni s tulkami za vgradnjo potopnega temperaturnega...

Close Menu
×
Zakaj Je Pomembno Pravilno Dimenzioniranje Toplotne črpalke

Skupaj do rešitev

Potrebujete ogrevalni sistem,  nasvet, iščete storitev ali bi radi zvedeli kaj več? Ne odlašajte pišite nam.