Kondenzacijski plinski kotli - 6 razlogov za nakup

  • Najnižja začetna investicija, ki se povrne v nekaj letih.
  • Splošna dostopnost energenta in njegova ugodna cena.
  • S kondenzacijskim plinskim kotlom je ogrevanje visoko učinkovito.
  • Brezskrbno ogrevanje v vseh vremenskih pogojih, tudi pri zelo nizkih temperaturah.
  • Pri prenovah ogrevalnih sistemov, zahteva zamenjava obstoječega dotrajanega kotla z novim kondenzacijskim, najmanjši poseg.
  • Malo ali skoraj nič dela z vzdrževanjem.

Preberite več o študiji ekonomičnosti ogrevalnih sistemov v stanovanjskih hišah.

Kondenzacijski plinski kotli - zakaj so tako učinkoviti?

V energentih je različna vsebnost vode, ki se v procesu gorenja spreminja v paro. Pri povprečni stanovanjski hiši, s klasičnim ogrevalnim kotlom, gre v obliki vodne pare skozi dimnik na leto približno 3000 litrov vode. Da segrejemo to količino vode do uparjanja, potrebujemo ogromno energije. Prednost kondenzacijskih plinskih kotlov je v tem, da za ogrevanje izkoristijo tudi toploto vodne pare, ki ob gorenju nastane. S tem se njihova učinkovitost močno poveča.

Če izkoristimo energijo vodne pare, se zaradi dogovora proizvajalcev v preteklosti, ko to še ni bilo tehnično mogoče, povzpnemo čez magični 100 % izkoristka energije.

Plinski Kondenzacijski Kotel

Razlike izkoristkov med kondenzacijskimi plinskimi kotli in klasičnimi kotli.

V primerja z klasičnimi kotli, ki dosegajo maksimalne izkoristke od 92- 95 %, kondenzacijski plinski kotli zaradi izkoriščanja energije vodne pare, dosegajo tudi do 110 % izkoristek.

Za kakšne objekte so primerni kondenzacijski plinski kotli in kdaj niso optimalna rešitev ?

Pri novogradnjah, če razmišljamo o plinu, priporočamo kondenzacijske plinske kotle kot prvo izbiro. To  še posebej velja ob izbiri talnega, stenskega ali kombiniranega ogrevanja. Če želimo doseči maksimalne izkoristke, je namreč pomembno, da vodo v ogrevalnem sistemu segrevamo na čim nižjo temperaturo, ki še pokrije toplotne izgube objekta in zagotavlja želeno temperaturo prostora. Če ima voda v sistemu (npr. talnem ogrevanju) manj kot 40 ˚C, smo lahko prepričani, da se v kotlu dimni plini ohladijo do te mere, da vodna para uspešno kondenzira. Izkoristki plinskega kotla sežejo do 110 %, oljni kondenzacijski kotel pa zaradi manjše vsebnosti vlage v olju, dosega nekaj odstotkov manj.

Pri obnovi obstoječega objekta priporočamo premislek. Predvsem odsvetujemo vgradnjo kondenzacijskega kotla v objekte, brez dobro izolirane fasade in kakovostnih oken. Taki objekti imajo velike toplotne izgube, ki bodo zahtevale višjo vhodno temperaturo ogrevalne vode, kot je optimalnih 40 ˚C. Velika potreba po toploti, se bo najbolj izrazito pokazala ravno v obdobjih nizkih temperatur. Kondenzacijski kotel bo sicer zagotavljal dovolj toplote za pokrivanje toplotnih izgub objekta, vendar ne bo deloval z maksimalnimi izkoristki. Izjema so starejši objekti z dobro toplotno izolacijo in nekoliko predimenzioniranimi radiatorji. V tem primeru, zaradi velikosti grelnih teles (radiatorjev) objekt vseeno ogrevamo z nižjimi temperaturami in s tem ne izgubljamo prednost, ki jih daje kondenzacijska tehnika.

Izdelki

Plinski kotli
Toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid

Toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid

Hibridna toplotna črpalka DAIKIN s plinsko kondenzacijsko enoto predstavlja izjemno rešitev na...

Preberi več >

Finančni Prihranki

Vas zanima koliko boste prihranili ob zamenjavi dotrajanega kotla z novim ?
Izračun

IZRAČUN moči

Izračunajte kakšno moč ogrevalne naprave potrebujete
Izračun