Zalogovnik toplote - rešitev za shranjevanje presežne energije in povečanje varčnega delovanja ogrevalnega sistema

Pri dimenzioniranju ogrevalne naprave se po navadi odločimo za takšno moč, ki zadosti potrebe po ogrevanju, tudi v najbolj neugodnih vremenskih razmerah, kar pomeni pri zelo nizkih zunanjih temperaturah. Nizke temperature po navadi vztrajajo nekaj dni, večji del ogrevalne sezone, pa se gibljejo nad njimi. Ogrevalne naprave v teh pogoji delujejo s tudi do 60 % ali manj nazivne moči, kar povzroči manj učinkovito delovanje. Če v sistem vgradimo zalogovnik toplote, lahko delovanje ogrevalnih naprav optimiramo, kar pomeni, da delujejo z močjo pri kateri so najbolj učinkovite, proizvedeno toploto pa hranimo v zalogovniku toplote in jo kasneje glede na potrebe ogrevalnega sistema dovajamo različnim porabnikom.

Kateri sistemi potrebujejo zalogovnik toplote ?

 

  • ogrevalni sistemi s kotli na polena, sekanci in tudi peleti,
  • ogrevalni sistemi z vodnimi kamini,
  • solarni sistemi,
  • nekateri sistemi s toplotno črpalko.

Primer uporabe zalogovnika toplote s solarnim sistemom

Na strehi imamo zmogljiv solarni sistem s katerim segrevamo sanitarno vodo. Kolektorji v dobrih vremenskih razmerah v nekaj urah segrejejo vodo v bojlerju do želene temperature in takrat se ogrevanje ustavi. Ves preostali čas ostaja energija sonca neizkoriščena, celo obratno, lahko imamo težave s pregrevanjem kolektorjev. Če bi v tem primeru imeli zalogovnik toplote bi odvečno energijo lahko preusmeri v zalogovnik in jo tam shranili. Razpoložljivo količino na primer 300 l tople sanitarne vode hitro porabimo in v primeru, da v naslednjih dneh ni pogojev za solarno segrevanje sanitarne vode, smo primorani bojler dogrevat s kotlom ali električnim grelcem. V primeru, da smo odvečno toploto shranili v hranilniku toplote, jo lahko koristno uporabimo za segrevanje sanitarne vode še nekaj naslednjih oblačnih dni.
Shranjevanje Presežne Energije

Primer uporabe zalogovna toplote s kotlom na trdo kurivo

Pri kotlih na trdo kurivo težko kontroliramo zgorevanje in s tem pridobivanje energije. Če kotel zagori s polno močjo hitro, dosežemo želeno temperaturo prostora. Zgorevanja trdnih kuriv v peči ni možno prekiniti, kot na primer zgorevanje olja ali plina. Pri dobrih pečeh in s kakovostno uravnalno tehniko je možno doseči dobro zgorevanje že pri 40 % obremenitvi. Pri nižanju obremenitve pod to vrednost se pojavijo motnje v zgorevanju, izkoristek pade, nepopolno zgoreli lesni plini pa močno onesnažujejo okolje. V primeru vgradnje hranilnika toplote, kotel na trdo kurivo v času delovanja deluje na nazivni moči, kar omogoča najboljše izkoristke. Vso pridobljeno energijo shranimo v hranilnik  in jo z ustrezno regulacijo optimalno dovajamo v ogrevalni sistem. S    im načinom pridobimo dve koristi in sicer: energijo optimalno izkoristimo ob enem pa imamo v prostorih želeno temperaturo, kot smo navajeni pri oljnih ali plinskih kotlih.

Kako določimo volumen zalogovnika toplote?

Volumen zalogovnika določimo tako, da za vsak kilovat moči kotla računamo 50 litrov volumna zalogovnika.

Izdelki

Zalogovniki
Zalogovnik Toplote S Sanitarno Vodo ZSO

Zalogovnik toplote s sanitarno vodo ZSO

Zalogovnik (hranilnik) toplote s sanitarno vodo ZSO je vmesni element centralnega ogrevanja...

Preberi več >
Zalogovnik Toplote ZO

Zalogovnik toplote ZO

Zalogovnik (hranilnik) toplote ZO je vmesni element centralnega ogrevanja in ga uporabljamo...

Preberi več >