Home Phone Email Scroll Top
Zalogovniki Toplote SELTRON

Kako čim bolj učinkovito shraniti in ponovno uporabiti presežno energijo ogrevalnega sistema?

Zalogovniki toplote SELTRON ZO in ZSO odlično opravljajo funkcijo hranjenja odvečne energije v različnih ogrevalnih sistemih z različnimi toplotnimi viri kot so kotel na trdo kurivo, pelete, kamin, toplotna črpalka ali solarni sistem. Vsi zalogovniki SELTRON so od leta 2018 opremljeni z novimi učinkovitejšimi izolacijami, ki še dodatno zmanjšujejo toplotne izgube ter dodatno pripomorejo pri varčevanju z energijo. Izvedbe zalogovnika toplote z vgrajenim sanitarnim izmenjevalcem omogoča uporabo shranjene toplotne energije tudi za pretočno segrevanje sanitarne vode.

Shranjevanje Presežne Toplotne Energije

Shranjevanje presežne energije poveča varčno delovanje ogrevalnega sistema

Pri dimenzioniranju ogrevalne naprave se po navadi odločimo za tako moč, ki bo zadostila potrebe po ogrevanju tudi v najbolj neugodnih vremenskih razmerah. Večji del ogrevalne sezone potrebe zadosti že 60 % nazivne moči, kar pomeni za ogrevalno napravo manj učinkovito delovanje. S povezavo ogrevalne naprave z zalogovnikom toplote lahko njeno delovanje optimiramo, preseženo toploto hranimo in jo kasneje glede na potrebe ogrevalnega sistema dovajamo različnim porabnikom.

Zalogovnike SELTRON ZO in ZSO lahko vgradimo v različne ogrevalne sisteme z različnimi generatorji toplote kot so: kotel, solarni sistem ali toplotna črpalka. Zalogovniki ZSO poleg hranjenja odvečne toplotne energije omogočajo tudi segrevanje sanitarne vode.