Conska regulacija ogrevanja
Slider

Ogrevanje po meri sodobnega človeka

Consko ogrevanje daje uporabniku dodatno udobje in je za sodobne ogrevalne sistem postalo že skoraj standard. V osnovi razumemo consko ogrevanje kot prilagajanje temperature vsakega posameznega prostora glede na želje in potrebe uporabnikov. V objekt in vsako njegovo cono dovajamo ravno toliko energije kot je potrebno za nadomestitev toplotnih izgub. Še preden se lotimo izvedbe conskega ogrevanja, dobro premislimo, koliko prostorov želimo neodvisno ogrevati in kakšne temperature želimo v posameznih prostorih dosegati. Pri reguliranju conskega ogrevanja poznamo dva načina reguliranja.

Različni načini reguliranja conskega ogrevanja

Klasično termostatsko reguliranje conskega ogrevanja , pri katerem  reguliramo temperaturo s sobnim termostatom, le-ta direktno krmili termo pogon. Drugi način pa je reguliranje s sodobnim conskim regulatorjem ogrevanja. Taka regulacija je mnogo bolj natančna, omogoča večjo avtonomnost con, lažjo izvedbo in varčnost delovanja celotnega ogrevalnega sistema. 

Consko reguliranje s sodobnim regulatorjem ogrevanja ZCE

Conski regulator ZCE je edini na trgu, ki poleg reguliranja temperature posameznih con regulira tudi delovanje celotnega ogrevalnega sistema.  ZCE lahko regulira vir energije, vklop obtočne črpalke in krmili mešalni ventil na dovodu tople vode v sistem. Temperaturo dovoda lahko regulira po sistemu konstante temperature ali v odvisnosti od zunanje temperature (vremensko vodeno). ZCE omogoča reguliranje talnega, stenskega ali kovketorskega ogrevanja ali hlajenja.  

Izdelki

Conski regulatorji

Conski regulator ogrevanja ZCE6 Advance

Regulatorji ZCE6 so namenjeni reguliranju conskega ogrevanja in/ali hlajenja. Regulacija se izvaja...

Conski regulator ogrevanja ZCE6 basic

Regulatorji ZCE basic so namenjeni reguliranju conskega ogrevanja in/ ali hlajenja. Regulacija...

Close Menu
×