Home Phone Email Scroll Top

Pravilno dimenzionirana toplotna črpalka optimalno ogreva ali hladi prostor v povprečnih pogojih obratovanja. V ekstremnih pogojih kot so na primer zelo nizke zunanje temperature pa je električni grelec ali drug dodatni vir (če je že vgrajen v objektu) vedno smiseln, še posebej pri toplotnih črpalkah zrak/voda. 

Kaj so prednosti vgradnje elektro grelca ali dodatnega vira ogrevanja?

  • 100 % varnost ogrevanja.
  • Ekonomičnost ogrevanja v ekstremnih pogojih, ko delovanje toplotne črpalke ne zmore več pokrivati toplotnih izgub ali je njeno delovanje v takih pogojih neekonomično.
  • Delovanje ogrevanja ob morebitnem izpadu toplotne črpalke.
  • Elektro grelec pri toplotnih črpalkah zrak/voda je dobrodošel tudi ob zagonu ogrevalnega sistema.
  • V zimskem času, zato ker toplotna črpalka v krajšem času ne zmore dovolj dvigniti temperaturo ogrevalne vode, da bi zadovoljivo ogrela prostor in ob tem odtaljevala zunanjo enoto.
  • Vendar moramo biti pozorni, elektro grelec ni nadomestilo za manjšo moč črpalke. Pri premajhni moči toplotne črpalke mora elektro grelec pokrivati preveč toplotnih potreb objekta, kar privede do zmanjšanja ekonomske učinkovitosti ogrevanja.