Home Phone Email Scroll Top

Opravila na ogrevalnem sistemu

Očistimo in odzračimo radiatorje, preverimo delovanje raztezne posode, mešalnih ventilov…

Katera opravila na ogrevalnem sistemu lahko pred pričetkom kurilne sezone opravimo sami?

Ali veste, kdaj se kurilna sezona uradno začne? Začne se takrat, ko so temperature po 21. uri zvečer tri dni zapored nižje od 12 °C. To velja za bloke, kjer je ogrevanje daljinsko, v samostojnih individualnih hišah pa se o začetku kurilne sezone odločajo lastniki sami, glede na njihove bivalne navade.

Precej dela pred začetkom kurilne sezone lahko opravimo sami. Očistimo in odzračimo radiatorje, saj lahko ne odzračeni radiatorji porabo energenta povečajo do 15 %. Če želimo zagotoviti optimalno kroženje zraka, pobrišimo prah, očistimo radiator in ga odzračimo. Potem smo lahko brez skrbi vse do konca kurilne sezone.

Pomemben del ogrevalnega sistema so tudi raztezne posode. Delovanje raztezne posode lahko preverimo sami. Eden od načinov je, da pritisnemo na ventilček na raztezni posodi in če iz raztezne posode pihne zrak, je to dober znak. Prav tako, če potrkamo nanjo in slišimo votel zvok, pomeni, da je raztezna posoda v dobrem stanju. Seveda, če predhodno iz ventilčka ni pritekla voda. V tem primeru jo je treba zamenjati. Tudi če se nam zdi polna in da iz ventilčka ne priteče voda, jo je treba samo napolniti z zrakom. To naredimo tako, da predhodno iz sistema iztočimo vodo, da znižamo tlak. Prav nedelujoča raztezna posoda je v večini primerov krivec za nenehno nihanje tlaka v sistemu. Če smo iz sistema spustili ogromno zraka, ga je treba nadomestiti z zadostno količino vode. Tudi to lahko storite sami. Pazite le, da je v sistemu med 1,5 do 2 bar tlaka. Če je tlak nižji, dotočimo vodo. Nizek tlak pa je lahko posledica tega, da nam nekje v sistemu nekaj pušča. V tem primeru je treba to mesto najprej odkriti in ga zatesniti. To naj stori strokovnjak.

Pozornost namenimo tudi mešalnim ventilom, ki igrajo pomembno funkcijo v ogrevalnem sistemu. Počasi jih zavrtimo iz ene v drugo smer, predvsem pa je pomembno, v kolikor imamo vremensko vodeno regulacijo, da nastavimo ogrevalne krivulje, nočni, dnevni režim ali posebne urnike, odvisno od bivalnih navad.

Zaradi vsega naštetega je zelo pomembno, da sistem testno zaženete. Storite to še pred prvim mrazom. V kolikor pa se za vse našteto ne čutite sposobne, pokličite strokovnjaka, da to stori za vas.

VPRAŠAJTE NAS

Za dodatne informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki